Van 14 september 2020 tot en met 20 december 2020 heeft “la Commission nationale du débat public” van de Franse overheid een openbare raadpleging over haar plannen om een windmolenpark te bouwen ter hoogte van Duinkerke georganiseerd. In de zone van 73 km² zullen maximaal 46 windmolens gebouwd worden van 12 tot 16 MW. Deze raadpleging stond ook open voor het Belgische publiek.Online event van 3 december

Dit project kan grote gevolgen hebben voor de Belgische burgers en roept alvast een aantal vragen op rond zeezicht, scheepvaart, veiligheid en milieu. Daarom heeft de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, samen met de FOD Mobiliteit en de minister van Noordzee, op 3 december 2020 een online event georganiseerd. Op dit event hebben de projectontwikkelaars EDF en RTE hun plannen uit de doeken gedaan en kregen deelnemers de mogelijkheid om hun vragen rechtstreeks aan hen te stellen.

De vragen die in de chat werden gesteld, zijn  ingediend in het Franse publiek debat. “La Commission nationale du débat public” van de Franse overheid heeft hierop antwoorden geformuleerd. Die geven de mening van de Franse projectontwikkelaars weer en niet die van de Belgische overheid.

Meer informatie over het project
  
Zoals weergegeven op de kaart ligt het geplande windmolenpark aan de Belgische grens waardoor het project ook gevolgen kan hebben voor de Belgische bevolking en economie (scheepvaart, milieu …). Wat betreft de impact op het zeezicht biedt deze website een visuele simulatie vanuit bepaalde badplaatsen zoals De Panne of Koksijde.

De Minister van Noordzee had er bij de Franse overheid dan ook op aangedrongen de publieksconsultatie open te stellen voor reacties vanuit België. De Franse overheid was ingegaan op deze vraag en werkte samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de Belgische stakeholders en bevolking te bereiken en te informeren.

Op de website  https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/ kan u alle nuttige informatie terugvinden, waaronder een samenvatting van het project. We hebben ook een Nederlandse samenvatting van de zaken die het meest relevant zijn voor het Belgische publiek voorzien.  

« La Commission nationale du débat public » heeft ondertussen haar verslag gemaakt over de publieksraadpleging (enkel beschikbaar in het Frans).