Van 14 september 2020 tot en met 20 december 2020 organiseert “la Commission nationale du débat public” van de Franse overheid een openbare raadpleging over haar plannen om een windmolenpark te bouwen ter hoogte van Duinkerke. In de zone van 73 km² zullen maximaal 46 windmolens gebouwd worden van 12 tot 16 MW. Deze raadpleging staat ook open voor het Belgische publiek.Online event van 3 december

Dit project kan grote gevolgen hebben voor de Belgische burgers en roept alvast een aantal vragen op rond zeezicht, scheepvaart, veiligheid en milieu. Daarom organiseerde de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, samen met de FOD Mobiliteit en de minister van Noordzee, op 3 december 2020 om 17u30 een online event. Op dit event hebben de projectontwikkelaars EDF en RTE hun plannen uit de doeken gedaan en kregen deelnemers de mogelijkheid om hun vragen rechtstreeks aan hen te stellen. De vragen die in de chat werden gesteld, zullen worden ingediend in het Franse publiek debat. Bedankt aan de deelnemers die tijd hebben vrijgemaakt om het debat te volgen!

Agenda

 • 17:30 – 17:35: Praktische afspraken
  Moderator
 • 17:35 – 17:45: Inleiding
   Vincent Van Quickenborne -  Minister van Noordzee
 • 17:45 – 17:55: Toelichting Franse energiecontext
  Hermine Durand - Frans Ministerie van Energie
 • 17:55 – 18:30: Toelichting project
  Maxime Planque -  EDF - Pascale Derache - RTE
 • 18:30 – 18:55: Scheepvaart
  Dirk Declerck – CEO Haven Oostende
  Q&A
 • 18:55 – 19:20: Zeezicht
  Bram Degrieck – Burgemeester De Panne
  Q&A
 • 19:20 – 19:45: Luchtvaart en veiligheid
  Philippe Venet – Ministerie van Defensie
  Q&A
 • 19:45 – 20:20: Milieu-aspecten
  Sarah Vanden Eede – 4SEA
  Q&A

Meer informatie over het project
  
Zoals weergegeven op de kaart ligt het geplande windmolenpark aan de Belgische grens waardoor het project ook gevolgen kan hebben voor de Belgische bevolking en economie (scheepvaart, milieu …). Wat betreft de impact op het zeezicht biedt deze website een visuele simulatie vanuit bepaalde badplaatsen zoals De Panne of Koksijde.

De Minister van Noordzee heeft er bij de Franse overheid dan ook op aangedrongen de publieksconsultatie open te stellen voor reacties vanuit België.
 
De Franse overheid is ingegaan op deze vraag en werkt samen met FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de Belgische stakeholders en bevolking te bereiken en te informeren.
 
Uw mening telt!

Op de website  https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/ kan u alle nuttige informatie terugvinden, waaronder een samenvatting van het project. We hebben ook een Nederlandstalige samenvatting van de zaken die het meest relevant zijn voor het Belgische publiek voorzien, die u hier kan downloaden.  

Reageren kan online via de Franse website op volgende link: https://participons.debatpublic.fr/processes/dunkerque-eolien/f/103/.  Reacties kunnen ook in het Nederlands geplaatst worden.

Naast de mogelijkheid om online te reageren, worden er ook verschillende openbare overlegvergaderingen georganiseerd in de badsteden die ook openstaan voor het Belgische publiek. Een overzicht van deze informatievergaderingen kan u hier terugvinden.

Opgelet: Dit gaat om een openbare raadpleging over een project van de Franse overheid.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!