Van 24 juni tot en met 24 september 2024 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de ‘Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030’. Zo krijg je de kans om je mening te geven en kunnen wij hier rekening mee houden bij het uitwerken van de definitieve strategie.

 Als onderdeel van de implementatie van beslissing 15/6 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit heeft België zich ertoe verbonden om zijn nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030 te herzien. Deze update is bedoeld om de Belgische doelstellingen op één lijn te brengen met het mondiaal biodiversiteitskader van Kunming-Montreal en de Europese Biodiversiteitsstrategie tot 2030.

 
De strategie omvat 15 strategische doelstellingen en 80 operationele doelstellingen, die een brede waaier van maatregelen omvatten rond de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, het herstel van aangetaste ecosystemen, de integratie van biodiversiteit in de hele samenleving, enz.
 
De huidige nationale biodiversiteitsstrategie (2013-2020) is beschikbaar op https://www.biodiv.be/documents/BE-national-strategy  
 
Jouw mening telt!
Het ontwerp van de ‘Actualisering van de nationale biodiversiteitsstrategie tot 2030’ kan je hier downloaden.

Je kan bijdragen aan de strategie, opgesteld door het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, door je opmerkingen over het ontwerp te bezorgen aan het Instituut voor Natuurwetenschappen:

Het is belangrijk om bij elke schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft. De opmerkingen moeten uiterlijk op 24 september 2024 om 23u59 ingediend zijn.

Bij het opstellen van de definitieve strategie houden we rekening met de ontvangen opmerkingen tijdens de openbare raadpleging.
 
Zodra de strategie is goedgekeurd, publiceren we het op deze webpagina. We zullen ook toelichten hoe we met de resultaten van de raadpleging rekening hebben gehouden en hoe we de strategie hebben aangepast.
 
Alvast hartelijk dank voor je inbreng!
 
Voor meer informatie, zie www.biodiv.be 
 
Privacyvermeldingen
 
Je ingediende opmerkingen worden geanonimiseerd verwerkt. Je persoonsgegevens worden enkel in het kader van deze openbare raadpleging gebruikt en tot de definitieve goedkeuring van de bijgewerkte strategie bijgehouden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Instituut voor Natuurwetenschappen. Ze worden niet met derden gedeeld. De privacyverklaring van de FOD Volksgezondheid is beschikbaar via deze link.