De federale overheid en de overheid van de Gewesten stellen gezamenlijk het Programma 2018-2022 van het Nationaal Actieplan voor de reductie van pesticiden (NAPAN) voor om deze kwesties te behandelen. Het programma bestaat uit een federaal programma en een programma dat voor elk Gewest aangepast is.

Van 09 februari tot 10 april 2017 wordt u verzocht om actief deel te nemen via de url www.NAPAN18-22.be aan de openbare raadpleging van dit programma  en uw opmerkingen te geven.