Aanbevelingen inzake de infectiepreventie en het beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en medische hulpmiddelen

(HGR 9446) (Mei2019)

In ziekenhuizen en privépraktijken is de behandeling van endoscopen, sondes en warmtegevoelige endocavitaire medische hulpmiddelen een essentiële stap om de veiligheid van de zorg te optimaliseren en ernaar te streven het infectierisico voor zowel patiënten als personeel tot nul te herleiden. In mei 2019 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) nieuwe aanbevelingen gedaan over dit onderwerp. Zij bevatten de nodige sleutelelementen om deze kwaliteitsdoelstelling te halen in het voordeel van elke patiënt.

Om de gezondheidswerkers te helpen bij het verstrekken van informatie en opleidingen op dat vlak stelt de HGR ook drie powerpointpresentaties en drie didactische video's ter beschikking over diverse praktische aspecten die aan bod komen in de algemene aanbevelingen (HGR-9446). Wat de 3 powerpointpresentaties betreft, zult u onder elke dia een verklarende tekst vinden die werd overgenomen uit het algemene advies.

  • De eerste presentatie beschrijft de belangrijkste fasen in de behandeling van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen met werkkanaal.

  • De tweede presentatie beschrijft de belangrijkste fasen in de behandeling van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen/ medische hulpmiddelen zonder werkkanaal.

 
In een video wordt met name de handmatige voorreiniging van de endoscoop in de vuile zone van het desinfectielokaal beschreven

  • De derde presentatie beschrijft in detail de uitvoering van de microbiologische controles: hun frequentie, de bemonsteringsmethode en de interpretatie van de resultaten van deze controles.


De HGR stelt in dit verband ook twee video's ter beschikking: de eerste over het nemen van microbiologische monsters op een endoscoop volgens de flush-methode.

De tweede over het nemen van microbiologische monsters op een endoscoop volgens de flush-brush-flush-methode.

De Raad dankt van harte de gezondheidswerkers die hebben meegewerkt aan het maken van deze video's over de praktische toepassing van zijn aanbevelingen.