NIDCAP in een opleidingscontract

NIDCAP is een acroniem voor Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. Deze zorg- en interventiebenadering behelst een doorgedreven vorm van ontwikkelingsgerichte zorg gestoeld op wetenschappelijke inzichten om de ontwikkeling van preterm geboren baby’s en veilige hechting aan hun ouders te ondersteunen. NIDCAP is specifiek ontwikkeld voor baby’s die verblijven op de dienst neonatale intensieve zorgen.

Eerder dan zijn of haar gestationele leeftijd, weerspiegelt het gedrag van een preterme baby de ontwikkelingsfase waarin hij of zij zich bevindt. Een NIDCAP-professional leert baby’s te observeren en gedragssignalen van stress en welbevinden te onderkennen. Een volgende stap is ontwikkelingsdoelen en aanbevelingen voor de aanpak voor deze baby’s zorg te omschrijven in een individueel zorgplan.

Door in NIC-diensten te investeren in NIDCAP en andere minder intensieve ontwikkelingsgerichte zorgopleidingen zoals  Family and Infant Neurodevelopmental Education (FINE) en Compréhension de langage de l’enfant (CLE) worden ouders ondersteund en opgevangen door speciaal opgeleid personeel. FINE en CLE zijn opleidingen die vooral in semi-intensieve settings en materniteiten worden aangemoedigd omwille van de mogelijkheid de opdrachten die bij deze vorming horen tijdens de zorg  en aldus tijdens de shift uit te voeren. Het reflecteren over zorg en de skills die de trainees worden aangeleerd, zullen hen helpen om de ondersteuning die ze bieden aan moeder en baby naar ‘the next level’ te brengen.

In 2022 publiceerde het KCE een rapport over ontwikkelingsgerichte zorg voor prematuur geboren baby’s en hun familie in neonatologie met aanbevelingen naar de implementatie van Infant and Family Centered Developmental Care (IFCDC). De kennis verhogen van het personeel rond IFCDC principes is één van de hoofdaanbevelingen aan de minister van Volksgezondheid in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, de ziekenhuizen en de ziekenhuisnetwerken. Het opleidingscontract ontwikkelingsgerichte zorg en NIDCAP is hierdoor uitgewerkt.

Elke NIC-dienst in België ontvangt jaarlijks 5000 euro budget voor opleiding in het specifieke FINE, CLE of NIDCAP® programma om de implementatie van ontwikkelingsgerichte zorg te verzekeren.

Ontwikkelingsgerichte zorg bestaat erin om:

  • de stress verbonden aan omgevingsfactoren te beperken (zoals lawaai, teveel licht, felle geuren), hierdoor de slaapfases van de baby te beschermen en de nabijheid tussen moeder en baby te bevorderen;
  • de neuro-sensoriële rijping van de baby te bevorderen door middel van specifieke aan de premature baby aangepaste zorgprocedures;
  • de ouders te helpen bij het begrijpen van het gedrag van hun baby om de hechtingsrelatie tijdens het neonataal verblijf en na het ontslag te bevorderen;
  • borstvoeding te ondersteunen.


 

 

>>> Praktische aanbevelingen en didactische ondersteuning <<<

In deze rubriek vindt u didactisch materiaal en praktische aanbevelingen die kaderen in het principe van ontwikkelingsgerichte zorg, en waarin de voordelen voor de baby en de omgeving worden uitgelegd.

1. Didactische video's

⇒ Voeding à la tulipe

 

⇒ Bekijk de andere video's:

 

2. Documenten

Cue Based Feeding: Praktische aanbevelingen betreffende het voeden van de preterm geboren baby