In België is donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na de dood gebaseerd op het principe van veronderstelde toestemming  . Dit betekent dat iedereen na de dood geacht wordt in te stemmen met de donatie van zijn of haar menselijk lichaamsmateriaal.Volgens de wet van 13 juni 1986 hebben ouders/voogden echter de mogelijkheid om namens een minderjarig kind bezwaar aan te tekenen. Vanaf nu wordt het verzet van ouders automatisch geannuleerd zodra het kind meerderjarig is.

Alle betrokken burgers zullen per post worden geïnformeerd. Na deze annulering zal het principe van de veronderstelde toestemming, zoals voorzien in de wet, terug van toepassing zijn indien er geen nieuwe wilsverklaring wordt geregistreerd. Als u wenst, kan u uw voorkeuren echter op verschillende manieren herbevestigen.


Op deze pagina vindt u:
Brief gestuurd naar de betrokken jongeren - juni 2020
- Welke zijn de 4 soorten van mogelijke donatie?
- Hoe uw keuze registreren?
Link naar meeste gestelde vragen


 
Welke zijn de 4 soorten van mogelijke donatie? 
Sinds 1 juli 2020 is het mogelijk uw wil voor donatie kenbaar te maken op  verschillende manieren:
-             Orgaandonatie voor transplantatie
-             Lichaamsmateriaal voor transplantatie
-             Lichaamsmateriaal voor vervaarding van geneesmiddelen
-             Lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoekHoe uw keuze registreren?
Sinds 1 juli 2020 is het dus mogelijk zijn om een registratie te maken:
- Hetzij met de lokale administratie van de woonplaats,
- Hetzij met de huisarts met wie een therapeutische relatie wordt onderhouden,
- Ofwel online door naar www.mijngezondheid.be  te klikken.  (Alleen voor mensen die meerderjarig zijn en hun wil kunnen uitdrukken). 

  • Wat de minderjarigen betreft, blijven alleen de verklaringen aan de gemeentelijke verblijfsadministratie van toepassing tot de leeftijd van de meerderjarigheid.
  • In ieder geval kan uw wil te allen tijde worden gewijzigd.


Onthaal pagina "Orgaandonatie"

Formulier

Document

Contactgegevens

  U hebt een vraag? Contacteer ons via beldonor@health.fgov.be