Sinds 1 juli 2020 zijn nieuwe modaliteiten voor de registratie van de wil om menselijk lichaamsmateriaal na overlijden te doneren van kracht.

Als gemeentebestuur brengen deze nieuwe modaliteiten 3 belangrijke veranderingen met zich mee.

We wijzen erop dat er in België een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na overlijden bestaat. Dit betekent dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van zijn lichaamsmateriaal na overlijden.

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"

Wetgeving

Formulier

Contactgegevens

  U hebt een vraag? Contacteer ons via beldonor@health.fgov.be