In België bestaat er een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na de dood. Sinds 1 juli 2020 zijn nieuwe modaliteiten van kracht.

Burgers die hun wilsverklaringen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden willen registreren, kunnen zich steeds wenden aan :

-  de huisarts. Tips voor de registratie van deze wilsverklaringen.

-  de gemeentebestuur,

- of hun wilsverklaringen zelf registreren via de website www.mijngezondheid.be.

Opgelet : minderjarigen en mensen die niet in staat zijn om alleen hun wil te uiten, zullen zich nog steeds naar hun gemeentebestuur moeten begeven.

 

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"

 

Wetgeving

Formulier

Document

Contactgegevens

  U hebt een vraag? Contacteer ons via beldonor@health.fgov.be