In België bestaat er een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na de dood. Sinds 1 juli 2020 zijn nieuwe modaliteiten van kracht.

Burgers die hun wilsverklaringen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden willen registreren, kunnen zich steeds wenden aan :

-  de huisarts. Tips voor de registratie van deze wilsverklaringen.

-  de gemeentebestuur,

- of hun wilsverklaringen zelf registreren via de website www.mijngezondheid.be.

Opgelet : minderjarigen en mensen die niet in staat zijn om alleen hun wil te uiten, zullen zich nog steeds naar hun gemeentebestuur moeten begeven.

 

 Onthaal pagina "Orgaandonatie"

 

Wetgeving

Formulier

Document

Contact information

  U hebt een vraag? Contacteer ons via beldonor@health.fgov.be