De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is opgericht in 2001. Onze bevoegdheden komen van:

  • het vroegere ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  • het geregionaliseerde ministerie van Landbouw

Bestuursovereenkomst 2019-2021

Deze wetenschappelijke instellingen zijn verbonden aan de FOD voor beleidsondersteunend onderzoek of adviesverlening: 

  • Sciensano, het federale onderzoekscentrum 
  • De Hoge Gezondheidsraad

Het FAVV, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, neemt alle controles van de voedselveiligheid op zich.

Onze beleidsdomeinen

Onze missie

Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Daarom wil onze FOD de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health » en stellen we de gezondheid en al haar facetten steeds centraal. Dit zowel voor de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet, de dier- en plantengezondheid als voor onze voeding.

Onze waarden

Erkenning

Iedere persoon telt

Samenwerking

One World, One Health, One TeamTen dienste van de samenleving

Op neutrale wijze instaan voor het algemeen welzijn

Verantwoordelijkheid

Zo doeltreffend mogelijk optreden voor gezondheid en milieu

Duurzaamheid

Duurzaam denken en handelen

Onze ministers