De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is opgericht in 2001. Zijn bevoegdheden komen van:

  • het vroegere ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  • het geregionaliseerde ministerie van Landbouw

Bestuursovereenkomst 2019-2021

Deze wetenschappelijke instellingen zijn verbonden aan de FOD voor beleidsondersteunend onderzoek of adviesverlening: 

  • Sciensano, het federale onderzoekscentrum 
  • HGR, Hoge Gezondheidsraad

Het FAVV, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, neemt alle controles van de voedselveiligheid op zich.
 

Onze beleidsdomeinen

Onze missie

Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Daarom wil onze FOD de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health » en stellen we de gezondheid en al haar facetten steeds centraal. Dit zowel voor de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet, de dier- en plantengezondheid als voor onze voeding.

Onze waarden

DUURZAAMHEID

“Samen met onze partners zoeken we naar het juiste evenwicht tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie en dit voor de huidige en de toekomstige belanghebbenden en generaties”.

KLANTGERICHTHEID

“Door ons te verplaatsen in en in dialoog te gaan met onze (intern en externe) klanten, kennen we hun behoeften en hun logica en kunnen wij objectief, transparant, kwaliteitsvol, efficiënt en rechtvaardig op hen inspelen”.

INNOVATIE

“In ons netwerk staan we voortdurend open voor en brengen we nieuwe ideeën en technologieën aan om samen aan een moderne overheid te werken”.

RUIMTE VOOR TALENTEN

“Het beste halen uit ieders talenten door kansen te geven en te nemen in wederzijds vertrouwen”.

SAMEN IN RESPECT

“Respectvol samenwerken door over de eigen grenzen heen te kijken, diversiteit als opportuniteit te beschouwen en de meerwaarde van de gemeenschappelijke missie voorop te stellen”.

INTEGRITEIT

“Wij zijn betrouwbaar als collega, partner en/of dienstverlener doordat wij vanuit een gemeenschappelijk FOD-belang de verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen en de consequenties daarvan voor anderen”.

Onze ministers