10 redenen om bij ons te werken

 1. Onze medewerkers zijn er trots op dat ze hun steentje kunnen bijdragen aan de gezondheid van iedereen. Bij ons kan je echt het verschil maken door mee te werken aan wijzigingen in het beleid op het domein van gezondheid, een veilige voedselketen en leefmilieu, en dit helemaal in lijn met onze visie.
   
 2.  Je hebt een afwisselende job afgestemd op jouw capaciteiten en competenties. Onze organisatie biedt een waaier van mogelijkheden, er is vast wel een functie die je aanspreekt.
   
 3. Onze medewerkers scharen zich achter de waarden die de organisatie hanteert bij het nemen van beslissingen, nl. duurzaamheid, klantgerichtheid, innovatie, ruimte voor talenten, samen in respect, integriteit. Ze dragen bij tot een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening, door mee te werken aan nieuwe ideeën die de werking en resultaten van de teams en de FOD kunnen verbeteren.
   
 4. Iedereen wordt op gelijke manier behandeld zonder onderscheid naar geslacht, taal, leeftijd, … We werken respectvol samen en beschouwen diversiteit als een opportuniteit en een meerwaarde om onze missie te bereiken. In volgend filmpje doen onze eigen personeelsleden hierover hun verhaal.


   
 5. Onze medewerkers ervaren een goed contact met collega’s, en met hun leidinggevende die hen ondersteunt en hun belangen bij het management verdedigt. Dit zijn pijlers die mee zorgen voor een fijne werksfeer.
   
 6. We bieden je autonomie en flexibiliteit: je hebt inspraak bij het bepalen van je doelstellingen; door een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot telewerk, krijg je het vertrouwen om je werk zelf te organiseren, onafhankelijk van tijd en plaats. We engageren ons om mee te zorgen voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven.
   
 7. We willen graag het beste halen uit jouw talenten. Je krijgt volop kansen om je competenties verder te ontwikkelen door deel te nemen aan kwalitatieve interne en externe opleidingen of wetenschappelijke conferenties.  Je collega’s delen graag hun kennis en ervaring met jou.
   
 8. Je werkt in een moderne werkomgeving. Onze ondersteunende diensten zorgen voor de hulpmiddelen die je nodig heb (fysieke werkruimtes en virtuele hulpmiddelen zoals Lync, Sharepoint, enz.) om een netwerk uit te bouwen en efficiënt te kunnen werken.
   
   In enkele diensten van onze organisatie werken we reeds in een dynamisch kantoorconcept. Dit zorgt ervoor dat je vele kansen krijgt tot persoonlijke contacten. Doordat je geen vast bureau hebt en gebruik maakt van verschillende werkruimtes al naargelang je behoefte, krijg je elke dag de kans om met andere collega’s samen te werken. En heb je nood aan een moment waarop je je extra moet concentreren, en niet wenst gestoord te worden, dan kan je terecht in een stilteruimte.
   
 9. Daarbij kan je ook genieten van o.a. volgende voordelen:

  a) Gratis woon-werk verkeer via het openbaar vervoer b) Een bedrijfsrestaurant waar diverse koude- en warme maaltijden worden aangeboden aan democratische prijzen c) Kortingen op vrijetijdsbesteding via de FED+ voordelen kaart d) Bijdrage in je GSM-abonnement e) Tussenkomst in internetabonnement in geval van telewerk f)       Mogelijkheid tot goedkope hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezin g)       Sport- en cultuurpremie h) Sport- en cultuurprogramma i) Tussenkomst in de kosten van kinderopvang tijdens de schoolvakanties j) etc.
 10.  Wens je als arts je eigen praktijk niet op te geven, maar wil je toch meewerken aan het beleid in de zorgsector dan zijn er vele mogelijkheden. Als contractueel , statutair of zelfstandige (voltijds of deeltijds) kan je bijvoorbeeld werken als controlearts, arts-specialist, preventieadviseur,  arbeidsgeneesheer, arts-auditeur, arts-toezichthouder, gezondheidsinspecteur, … te Brussel en verspreid over heel België.