Wenst u de actualiteit van de EFSA (European Food Safety Authority) te blijven volgen en het nieuwsbrief van het Belgische Focal Point te ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar efsafocalpoint@health.fgov.be!

Introductie

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid(EFSA) werd opgericht op 28 januari 2002 door Verordening(CE) nr. 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad, die de algemene principes en voorschriften van de voedselwetgeving opstelt, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid vestigt en de procedures inzake voedselveiligheid vastlegt, ten gevolge van een reeks crisissen in verband met voedselveiligheid aan het eind van de jaren 1990.

Het EFSA is een onafhankelijk bron van wetenschappelijk adviezen en communicatie op vlak van de risico’s met betrekking tot de voedselketen. De oprichting van het EFSA past in het kader van een globaal programma ontworpen voor een verbetering van de voedselveiligheid binnen de EU, voor de garantie op hoog niveau van consumentenbescherming en voor het behoud van het vertrouwen ten opzichte van de voedselbevoorrading van de Europese Unie.

Het Europese voedselveiligheidssysteem is zo ontworpen dat de evaluatie en het beheer van de risico’s afzonderlijke onderdelen vormen.

De rol van het EFSA bestaat erin de risico’s te evalueren. Zo schrijft het orgaan wetenschappelijke adviezen en raadgevingen uit om Europese beleidsmakers en wetgevingen een solide basis te bezorgen, en om de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Lidstaten van de Europese Unie te helpen om doeltreffende en opportune besluiten uit te vaardigen op gebied van risicobeheer.

Het competentiedomein van het EFSA omvat de veiligheid van voedsel bestemd voor menselijke en dierlijke voeding, voedselopname, gezondheid en welzijn van dieren en gezondheid en bescherming van planten. In het geheel van deze domeinen bestaat de voornaamste taak  van het EFSA erin objectieve en onafhankelijke raadgevingen te verschaffen, gefundeerd op de recentste wetenschappelijke informatie en kennis.