In verschillende rapporten heeft het IPCC talrijke en belangrijke risico's voor de biodiversiteit geïdentificeerd als gevolg van de stijgende temperatuur van de oceanen, de verzuring ervan en het verlies van Arctisch zee-ijs ten gevolge van de klimaatverandering. Verlies van ecosystemen, ecosysteemdiensten en endemische soorten, vermenging van ecosysteemtypen en een toenemende dominantie van invasieve organismen maken deel uit van deze risico's.

Tegenwoordig zijn we ons er terdege van bewust dat het leven in onze oceanen ernstig zal worden getroffen, met alle gevolgen van dien voor het plankton in de voedselketen, van ecosysteemverstorende extreme weersomstandigheden en verzuring van de oceanen tot de migratie van soorten. 

Tegelijkertijd hebben de werelden van multilaterale onderhandelingen over klimaatverandering en onderhandelingen over mariene biodiversiteit tot nu toe in grote mate hun eigen koers gevolgd. De interacties tussen klimaat- en biodiversiteitsfora zijn beperkt gebleven.

Dit panel zal proberen de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat zegt de wetenschap ons over de gevolgen van de klimaatverandering voor het mariene leven en de bestaansmiddelen van de kustgemeenschappen?
  • Welke acties en beleidsmaatregelen worden er op nationaal, regionaal en mondiaal niveau aangenomen?
  • Hoe kan bij onderhandelingen over klimaatverandering rekening worden gehouden met de biodiversiteit van de oceanen en vice versa, hoe kunnen oceaanfora rekening houden met klimaatveranderingsoverwegingen?