De overheid moet de schriftelijke aanvragen voor milieu-informatie van de burger beantwoorden. De wet van 5 augustus 2006 legt concrete bepalingen vast wat betreft onder andere de vorm van de aanvraag, de termijn waarbinnen de informatie moet worden bezorgd en de gevallen waarin de overheid een aanvraag mag weigeren.

De wet spreekt over ‘beschikbare milieu-informatie ter plaatse inzien, er uitleg over krijgen en er een kopie van ontvangen’. Dit wordt ruim opgevat: als het antwoord (grotendeels) te vinden is in een document (of op om het even welke materiële drager) met milieu-informatie, valt de vraag onder deze wet. De informatie kan beschikbaar zijn in om het even welke materiële vorm (teksten, visueel materiaal, geluidsfragmenten of in elektronische vorm).

Als de informatie niet bestaat of niet beschikbaar is bij de aangesproken overheidsinstantie, kan deze niet ingaan op de aanvraag of moet ze de aanvraag doorsturen naar de overheidsinstantie die vermoedelijk over de informatie beschikt. In een aantal gevallen kan de overheidsinstantie oordelen dat zij de gevraagde informatie niet kan verspreiden wegens hoger geachte belangen: commerciële vertrouwelijkheid, openbare veiligheid, bescherming van het milieu enzovoort.

Welke overheid?

De wet spreekt over ‘milieu-instanties’. Dit zijn de administraties (de federale en programmatorische overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut), maar ook ondernemingen en privé-personen voor zover ze aan openbare dienstverlening doen in verband met het milieu.

In België zijn de bevoegdheden inzake milieu verdeeld tussen de Gewesten (voor het merendeel) en de federale overheid (zie CCIM). Departementen die niet rechtstreeks verband houden met het milieu, zoals de Federale Overheidsdiensten Economie of Mobiliteit, kunnen eveneens over milieu-informatie beschikken.

Onder Een vraag over het milieu? staat een lijst van onderwerpen die de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behandelt.

In beroep gaan

Elke burger heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, indien hij meent dat zijn  vraag niet correct werd behandeld door de overheid.

De samenstelling en de werkwijze van deze beroepscommissie werd bepaald in het Koninklijk Besluit van 20 december 2006. De benoeming van de leden werd bepaald door het Koninklijk Besluit van 4 februari 2020.

Meer info