Checklist psychosociale belasting

In deze checklist vind je de mogelijke psychische en lichamelijke reacties na het meemaken van een emotioneel moeilijke interventie of schokkende gebeurtenis. Zo kan je zelf herkennen of je overbelast raakt.

Zelfzorgplan

Met dit zelfzorgplan kan je even stilstaan bij je rol als hulpverlener. Zo krijg je inzicht in de kwetsbaarheden waar je mee geconfronteerd wordt en de krachten die in jezelf spelen om te kunnen omgaan met die kwetsbaarheden.

Versterk je veerkracht! 

Op de website Fit in je Hoofd van het VIGeZ kan je de veerkracht-test doen. Je leert er ook controle over je eigen leven te hebben en jezelf te waarderen. Je kan het hoofd bieden aan stress en tegenslag en leert positief in het leven te staan. Je leert dus je veerkracht te vergroten.

Brochure ‘Zorgen voor anderen begint bij zorgen voor jezelf’

Deze brochure is in de eerste plaats bedoeld voor de hulpverlener zelf, maar ook voor leidinggevenden, of zelfs familieleden en vrienden die direct betrokken zijn bij een hulpverlener. De informatie van de website wordt er kort gebundeld.

Steekkaarten

‘Omgaan met moeilijke interventies. Tips & tricks voor hulpverleners’

‘Omgaan met moeilijke interventies. Tips & tricks voor leidinggevenden’

 

 

Document