Voorstelling van het advies nr. 64 van 14 december 2015 over de ethische aspecten van de vaccinatieverplichting van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - sprekers Christel Van Geet en Thérèse Locoge - Presentatie Algemene Vergadering Hoge Gezondheidsraad 18/05/2016