Alvorens bepaalde types voorwerpen op de markt te brengen, moet u voldoen aan de volgende twee verplichtingen:
1. Als u een explosief voorwerp, zoals omschreven in sectie 2.1 van bijlage I van de CLP-verordening, zou produceren en op de markt brengen, dient u vóór de lancering op de markt het voorwerp in te delen, te etiketteren en te verpakken in overeenstemming met artikel 4. Ook de invoerders van dat type voorwerp moeten aan die verplichtingen voldoen, met uitzondering van de verplichting om het ECHA (Europees Agentschap voor Chemische stoffen) in te lichten.
2. Als producent of invoerder van voorwerpen moet u ook de stoffen indelen die niet op de markt werden gebracht, maar die moeten worden geregistreerd of aangemeld volgens artikel 7.1, 7.2, 7.5 of 9 van de REACH-verordening, in overeenstemming met artikel 4 en titel II (artikels 5-14) van de CLP-verordening.
Meer informatie over de indeling, de verpakking en de etikettering.

FAQ