Het Koninklijk Besluit van 5 december 2004, dat de Europese Richtlijn 97/68/EG omzet, stelt de maximale uitlaatemissies vast voor koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (CH), stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM).

Volgens de regelgeving moeten de emissiegrenzen op vastgestelde data in steeds strengere fasen worden ingevoerd. De fabrikanten moeten garanderen dat nieuwe motoren aan deze grenzen voldoen zodat zij in de handel kunnen worden gebracht.

De federale milieu-inspectie controleert of de op de markt gebrachte machines voldoen aan deze emissiegrenzen, en verifieert ook of de toestellen zijn voorzien van de nodige en juiste merktekens zoals bepaald door de regelgeving. Elke motor moet namelijk zijn uitgerust met een gegevensplaatje dat zichtbaar aanwezig is (onder meer het EG-typegoedkeuringsnummer staat vermeld op dit plaatje).

Fabrikanten, invoerders en verdelers van onder andere kranen, bulldozers, graafmachines, heftrucks, … behoren tot de doelgroep van deze controles.

Toestellen die niet voldoen aan de emissievoorschriften of de uitzonderingsvoorwaarden mogen niet op de markt worden gebracht.