OPGELET!

Er circuleren momenteel frauduleuze betalingsverzoeken per e-mail. Geef daar geen gevolg aan.

De officiële betalingsverzoeken blijven wij verzenden volgens de gebruikelijke  procedures die op onze website staan. In geval van twijfel, aarzel niet om via de Helpdesk rechtstreeks contact met onze dienst op te nemen.


VERPLICHTINGEN, VOORWAARDEN EN NADERE REGELS VOOR HET OP DE MARKT BRENGEN, DE VERKOOP EN HET GEBRUIK VAN BIOCIDEN

In dit deel bestemd voor de professionelen vindt u technische informatie die specifiek gericht is naar bedrijven, verdelers en professionele gebruikers van biociden: het op de markt brengen van biociden (toelating/kennisgeving) – verkoop-/gebruiksvoorwaarden voor biociden van het gesloten circuit, ...