VERPLICHTINGEN, VOORWAARDEN EN NADERE REGELS VOOR HET OP DE MARKT BRENGEN, DE VERKOOP EN HET GEBRUIK VAN BIOCIDEN

In dit deel bestemd voor de professionelen vindt u technische informatie die specifiek gericht is naar bedrijven, verdelers en professionele gebruikers van biociden: het op de markt brengen van biociden – verkoop-/gebruiksvoorwaarden voor biociden van het gesloten circuit, ...