De beschikbare gegevens over het aantal erkende en/of actieve gezondheidszorgberoepsbeoefenaars geven een beeld van de huidige situatie. Deze gegevens zeggen ons echter niets over de toekomstige behoeften in de gezondheidszorg en de nodige acties die ondernomen moeten worden.

Om het toekomstig aanbod aan gezondheidszorgberoepsbeoefenaars in te schatten zijn deze resultaten van de gegevenskoppeling onontbeerlijk. Enkel vanuit een correct beeld over de huidige “voorraad” aan gezondheidsverleners in een bepaald beroep en inzicht in de jaarlijkse in- en uitstroom, kunnen betekenisvolle uitspraken gedaan worden over toekomstige evoluties.

Meer bepaald is de Planningscommissie bijvoorbeeld geïnteresseerd in volgende aspecten:

  • Wat is de evolutie in het aantal actieve individuen voor een bepaald gezondheidsberoep in België?
  • Hoe zal de leeftijdspiramide van deze beroepsgroep zich verder zetten in de toekomst?
  • Blijven de voltijdse equivalenten (= relatieve maatstaf voor prestaties) constant of zal er zich een andere trend verderzetten?
  • Zal het aanbod aan gezondheidszorgberoepsbeoefenaars in de toekomst de vraag aan zorg door de bevolking opvangen?

De gekoppelde gegevens worden gebruikt in een planningsmodel dat dient als tool om toekomstperspectieven te ontwikkelen, zodat deze vragen kunnen worden beantwoord.