Op dit moment is op deze pagina enkel informatie over de rapporten met de registratiegraad beschikbaar. Deze zijn enkel voor elke ambulancedienst bedoeld. Omdat AMBUREG maar op 1 januari 2019 gestart is, zijn er nog geen andere types rapporten beschikbaar.

Rapport ‘Registratiegraad’

Hier vindt u de verklarende handleiding voor de rapporten over de registratiegraad:

Belangrijke verslagen

2020
11-06 Jaarrapport Financiering-AMBUREG : zogenaamde ’niet-registreerbare’ interventies
2019
24-10 Selected certificate Managers AMBUREG                                           
notulen van de vergadering

Gegevens nodig?

AMBUREG is gestart op 1 januari 2019. Het eerste jaar is een opstartjaar. We kunnen op dit moment nog geen gegevens / informatie op basis van AMBUREG bezorgen.

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Dienst Dringende Medische Hulp

reg-system@health.fgov.be