Studie over het RRR index : recyclability, recoverability, reusability

De Europese Ecodesign-wetgeving legt minimale milieu-eisen op aan zogenaamde “energie-gerelateerde producten” die in Europa verkocht mogen worden. Dit zorgt voor producten met een...

Actieplan Marien Zwerfvuil

Het Actieplan Marien Zwerfvuil richt zich op het voorkomen van macro- en microzwerfvuil, zowel van bronnen op land als bronnen in zee. Het bevat zowel maatregelen voor preventie...

Pagina's