Bevraging over de projecten 2012-2015 van actie 24

Bevraging van 2013 over de projecten 2012-2015 van actie 24 van het kankerplan "Ondersteuning van pilootprojecten in de klinische oncogeriatrie"
rare-disease

Belgische Plan voor Zeldzame Ziekten

Belgische iniatieven rond zeldzame zieken (vooral bedoeld voor zorgvestrekkers)

Brochure - Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen (april 2013) (HGR 8580)

Brochure - Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen (april 2013) (HGR 8580)

Folder "Wilsverklaring inzake euthanasie"

Informatiefolder over de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

Brochure - Aanbevelingen voor de beheersing van de postoperatieve infecties in het operatiekwartier (mei 2013) (HGR 8573)

Brochure - Aanbevelingen voor de beheersing van de postoperatieve infecties in het operatiekwartier (mei 2013) (HGR 8573)