Gids elektronische sigaretten

Elektronische sigaretten en e-vloeistoffen met of zonder nicotine: praktische gids voor marktoperatoren

Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016

Marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord

Waterpijpbars

Ter attentie van (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars: In dit document vindt u de verplichtingen die u moet naleven betreffende het rookverbod, het in de handel brengen van...
HGR-CSS logo

HGR activiteitenverslag 2017

In dit rapport leest u alles over de activiteiten van de Hoge Gezondheidsraad in 2017.