Folder: Passende beoordeling van plannen en projecten in het Belgische deel van de Noordzee

In het Belgische deel van de Noordzee zijn een aantal beschermde gebieden aangeduid om de biologische diversiteit te ondersteunen. In en rondom deze gebieden kunnen enkel...

Afval: hoelang voor het afbreekt in zee?

Marien zwerfvuil is een wereldwijd probleem dat steeds groter wordt. Elk jaar belandt er wereldwijd gemiddeld 8 miljoen ton plastic afval in zee, ofwel elke minuut een volle...

Gids elektronische sigaretten

Elektronische sigaretten en e-vloeistoffen met of zonder nicotine: praktische gids voor marktoperatoren

Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016

Marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord

Waterpijpbars

Ter attentie van (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars: In dit document vindt u de verplichtingen die u moet naleven betreffende het rookverbod, het in de handel brengen van...