Brochure - Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (juni 2010) (HGR 8366)

Brochure - Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (juni 2010) (HGR 8366)

Organisatie en financiering van de geestelijke gezondheidszorg in België

Dit document bevat een analyse van de situatie van de psychiatrische ziekenhuizen op het vlak van organisatie en structuur, op financieel vlak, op het vlak van werkgelegenheid en...