Details eerste meerjarige programma 2007-2012

Overzicht van de activiteiten in het kader van het eerste meerjarige programma "Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid" 2007-2012

2009-2010 - Rapport kwaliteit en patiëntveiligheid

Rapport kwaliteit en patiëntveiligheid 2009-2010

Brochure - Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (juni 2010) (HGR 8366)

Brochure - Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (juni 2010) (HGR 8366)

Organisatie en financiering van de geestelijke gezondheidszorg in België

Dit document bevat een analyse van de situatie van de psychiatrische ziekenhuizen op het vlak van organisatie en structuur, op financieel vlak, op het vlak van werkgelegenheid en...