Folder Beldonor

Orgaandonatie: Als mijn leven stopt, kan een ander verder…

Studie over het RRR index : recyclability, recoverability, reusability

De Europese Ecodesign-wetgeving legt minimale milieu-eisen op aan zogenaamde “energie-gerelateerde producten” die in Europa verkocht mogen worden. Dit zorgt voor producten met een...

Actieplan Marien Zwerfvuil

Het Actieplan Marien Zwerfvuil richt zich op het voorkomen van macro- en microzwerfvuil, zowel van bronnen op land als bronnen in zee. Het bevat zowel maatregelen voor preventie...

Studie over gebruik van recyclaat

Het DG Leefmilieu liet onderzoeken hoe het gebruik van gerecycleerde kunststoffen aangetoond kan worden en welke beleidsinitiatieven mogelijk zijn om het gebruik van dit recyclaat...