HGR activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag Hoge Gezondheidsraad
Activiteitenrapport 2015 DG4

Activiteitenverslag 2015 van DG Dier, Plant en Voeding

‘één wereld, één gezondheid’: de overtuiging dat onze gezondheid nauw samenhangt met die van dieren en planten, en van ons hele leefmilieu.
Gids sociaal werk in ziekenhuizen voor zorgverleners en managers

Gids sociaal werk in ziekenhuizen

De voornaamste doelstelling van deze gids is de opdracht en de kerntaken het sociaal werk in het ziekenhuis te omschrijven.

Eindrapport over de projecten 2012-2015 van actie 21/22

Eindrapport over de projecten 2012-2015 van actie 21/22 van het kankerplan "Psychosociale ondersteuning aan patiënten en hun naasten"