In deze rubriek kan u een kaart van België (opgedeeld in provincies met toevoeging van Brussels Hoofdstedelijk Gewest) terugvinden waar elk toestel dat voor klinisch gebruik werd ingezet, wordt weergegeven. De kaart geeft de situatie weer op 01/01/2024. Indien u een stand van zaken omtrent het huidig aantal toestellen wenst te vernemen, kan u steeds contact nemen met onze diensten via adhoc_admdm@health.fgov.be.


U kan een overzicht van de toestellen terugvinden in Excel-formaat voor de situatie op:

In het overzicht worden enkel toestellen opgenomen die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Toestellen waarvoor een volledige melding werd ontvangen door de FOD VVVL. De informatie in het overzicht is bijgevolg gebaseerd op de informatie die de FOD VVVL van de exploitant van het toestel en eventueel van de industrie verkregen heeft.
  • Toestellen die de programmatie niet overschrijden en waarvoor een geldige erkenning van de bevoegde gemeenschap beschikbaar is.
  • Toestellen waarvoor de oprichtings- en exploitatievergunning vanuit het FANC beschikbaar is (CT en toestellen met een CT-component).
  • De exploitant beschikt over een erkende medisch-technische dienst voor medische beeldvorming met een CT-scanner.
  • Voor CT en SPECT-CT toestellen: Het toestel beschikt in het kadaster over een datum van toestemming van de bevoegde deelstaat.

Verder worden MRI-toestellen die louter voor wetenschappelijk gebruik worden ingezet niet opgenomen in het overzicht. Bij PET-CT-toestellen bestaan er naast de zuiver klinische toestellen ook toestellen voor “gemengd” gebruik (klinisch én wetenschappelijk gebruik). Aangezien deze toestellen ook voor klinisch gebruik worden ingezet en deze erkend en geprogrammeerd zijn, zijn deze opgenomen in het overzicht.

Opmerking:  Indien een toestel wordt opgenomen in het overzicht, betekent dit niet noodzakelijk dat voor dit toestel een toestelfacturatienummer werd toegekend door het RIZIV en dat er een tegemoetkoming voor de onderzoeken uitgevoerd op dit toestel wordt voorzien door het RIZIV. Voor verdere informatie hieromtrent kan u rechtstreeks contact opnemen met hen via  medical-imaging@riziv.fgov.be.

 

 

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.aimbv@health.fgov.be