De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een aanvraag voor een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel Mesmulogene ancovacivec (TG4010) van de firma Transgene nv., bedoeld om gevorderd niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) te behandelen.

Ondanks de geleidelijke verbetering van de standaardzorg blijft de medische nood bij NSCLC zeer groot en nieuwe benaderingen zijn nodig om de uitkomst van deze ziekte significant te wijzigen. Door de relatie tussen gastheer/tumor te wijzigen, kunnen producten voor immunotherapie zoals TG4010 hierin slagen.

Het gewenste therapeutische voordeel van het TG4010 vaccin is het versterken van het gunstige effect van standaardbehandelingen bij kankerpatiënten met tumoren die het MUC1-eiwit produceren. Het doel van dit onderzoek is te bepalen of een combinatie van de immunotherapie TG4010 en nivolumab de baten van standaardbehandeling met chemotherapie van longkanker verbetert.

De klinische proef zal plaatsvinden in het Centre Hospitalier de l'Ardenne op de site van Libramont.

In 2011 kreeg een andere klinische proef met TG4010 voor de behandeling van longkanker al groen licht.

Als burger kunt u zich over deze aanvraag uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot de bovenvermelde gegevens uit het aanvraagdossier en tot een online formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De volgende documenten, met betrekking tot het dossier, worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging (deze raadpleging werd afgesloten op 7 augustus 2017)

Opmerking bij het online formulier:  in geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen bezorgen aan de bevoegde dienst via ct.rd@afmps.be