Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een aanvraag ingediend voor een veldproef met genetisch gewijzigde maïs met verbeterde droogtetolerantie.

In deze proef zullen maïsplanten in het veld worden uitgetest waarin een gen is uitgeschakeld dat betrokken is in de structuur van chromatine. Het gaat om een gen dat codeert voor een histoneiwit. Chromatine is het complex van eiwitten en DNA dat ervoor zorgt dat DNA heel compact in de kern van cellen kan worden opgeslagen. Tijdens periodes van droogte verandert de compactheid van de chromatine. Wanneer het gen wordt uitgeschakeld, blijken de planten gedurende periodes van droogte beter te groeien dan planten waarin het gen niet uitgeschakeld is. Droogtetolerantie is een belangrijke eigenschap en kan ertoe bijdragen dat planten beter bestand worden tegen de grillen van een wijzigend klimaat en stijgende temperaturen.

In het erfelijk materiaal van de maïsplanten is in het gen dat codeert voor het betreffende histoneiwit een kleine wijziging (mutatie) aangebracht. Deze kleine wijziging is geïntroduceerd met behulp van de zogenoemde ‘CRISPR-Cas’ technologie. Deze technologie laat toe om op een heel efficiënte en doelgerichte manier kleine wijzigingen in erfelijk materiaal te introduceren. In de planten die in het veld worden uitgetest is een klein stukje van gen dat codeert voor het histoneiwit verwijderd waardoor het niet meer functioneel is.

De veldproef vindt plaats in het kader van onderzoek naar de groei en ontwikkeling van planten onder normale en stress-omstandigheden. Eén onderdeel van dit onderzoek richt zich op de groei van planten tijdens periodes van droogte. Dit onderzoek heeft tot doel de moleculaire mechanismen te ontrafelen die zich in de plant tijdens droogte voltrekken en zo ook manieren te vinden om planten beter tegen droogte te gaan wapenen.  De gewijzigde maïsplanten vertonen in de serre tijdens droogte een significant betere groei dan niet-gewijzigde maïsplanten. Het gaat om een kleine veldproef die inclusief niet-GGO tussen- en bufferrijen niet meer dan 800 m² zal bedragen.

De veldproef zal in Wetteren (Oost-Vlaanderen) plaatsvinden over een periode van drie jaar. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Geef uw mening
Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

U wordt uitgenodigd om als burger actief deel te nemen aan de publieksraadpleging over deze proef die loopt tot en met 19 februari 2022.
De volgende documenten uit het dossier worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging (deze raadpleging werd afgesloten op 19 februari 2022)

Opmerkingen bij het online-formulier:

  • als uw commentaar en/of uw vragen in de punten 1, 2 en 3 van het formulier langer zijn dan het maximum van 3000 karakters, kunt u die als een bijlage toevoegen.
  • In geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Dienst Voedingsmiddelen, dierenvoerders en ander consumptieproducten
apf.ConsulOGM@health.fgov.be