De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd vaccin tegen ebola.

Het vaccinatieplan met het genetisch gewijzigd vaccin V920 (rVSVΔG-ZEBOV-GP) van de firma MSD moet Belgische medewerkers van Artsen Zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo (DRC) beschermen tegen Ebola. Ebola is een levensbedreigende ziekte waarvoor nog geen vaccin op de markt is. Daarom kan het verantwoord zijn om mensen die een grote kans op besmetting hebben, in te enten met een experimenteel vaccin.

Al meer dan 100 000 inentingen

Verschillende experimentele vaccins kwamen in aanmerking voor het vaccinatieplan, waaronder het rVSΔV-ZEBOV-GP-vaccin. Daarmee zijn al zo’n 16 000 mensen ingeënt in een vijftiental klinische proeven. In 2018 en 2019 kregen meer dan 100 000 mensen het vaccin in de aanhoudende ebola-epidemie in de DRC.

Momenteel loopt de Europese registratieprocedure voor rVSVΔG-ZEBOV-GP. De minister van Volksgezondheid gaf op 10 oktober 2018 de toelating om het vaccin rVSVΔG-ZEBOV-GP van de firma MSD in te voeren en te gebruiken om ebola te voorkomen die is veroorzaakt door het virus Ebola Zaïre. Die virusstam is de oorzaak van de ebola-epidemie in de DRC.

De inenting van de medewerkers van Artsen Zonder Grenzen vindt plaats in het UMC Sint-Pieter in Brussel wanneer de GGO-procedure en de publieksraadpleging zijn afgelopen.

Geef uw mening

U kunt als burger uw mening geven over het plan om Belgische medewerkers van Artsen Zonder Grenzen in de DRC in te enten met het rVSΔV-ZEBOV-GP-vaccin. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een niet vergund genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende dertig dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot de gegevens uit het aanvraagdossier (met uitzondering van confidentiële gegevens) en tot een online formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

U wordt uitgenodigd om als burger actief deel te nemen aan de publieksraadpleging die loopt tot en met 25 juli 2019.

De volgende documenten, met betrekking tot het dossier, worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging  (deze raadpleging werd afgesloten op 25 juli 2019)

Opmerking bij het online-formulier: in geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Ct.rd@fagg-afmps.be