Dossier B/BE/21/V1

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een aanvraag ingediend voor een veldproef met genetisch gewijzigde populieren. De veldproef kadert in een onderzoek naar de moleculaire mechanismen van complexe polymeervorming in planten. In dat domein worden de mogelijkheden van genetisch gewijzigde populieren als grondstof voor biogebaseerde producten en bio-energie bestudeerd.

Het doel van de veldproef is na te gaan of genetisch gewijzigde populieren, aangepast in de aanmaak van lignine, onder reële praktijkomstandigheden een biomassa produceren die op een veel efficiëntere manier kan worden omgezet naar glucose.

De veldproef zal plaatsvinden op de grens van Melle en Wetteren (Oost-Vlaanderen) over een periode van vijf jaar en is vergelijkbaar met twee eerdere veldproeven van het VIB die hebben plaatsgevonden in Zwijnaarde en Wetteren.

De proef wordt zodanig opgezet dat de potentiële risico’s voor het milieu worden ingeperkt. Verspreiding via genetisch gemodificeerde zaden is niet mogelijk, omdat in het geval van bloei de bloemen zullen worden verwijderd, ruimschoots voordat ze zaden kunnen verspreiden. De verspreiding via (wortel)stekken wordt ook voorkomen door regelmatig de proef te controleren en wortelstekken te vernietigen.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De volgende documenten uit het dossier worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging (deze raadpleging werd afgesloten op 3 maart 2021)

Opmerkingen bij het online-formulier:

  • als uw commentaar en/of uw vragen in de punten  1, 2 en 3 van het formulier langer zijn dan het maximum van 3000 karakters, kunt u die als een bijlage toevoegen.
  • In geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde e-mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Dienst Voedingsmiddelen, dierenvoerders en ander consumptieproducten
apf.ConsulOGM@health.belgium.be
Tel 02 524.73.57