Dossier B/BE/19/V1

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een aanvraag ingediend voor een veldproef met genetisch gewijzigde maïs. De veldproef kadert in een onderzoek naar de groei en de ontwikkeling van de genetisch gewijzigde maïsplanten onder normale groei- en stressomstandigheden.

In de maïsplanten werden via een precisieveredelingstechniek ‘CRISPR/Cas9’ twee genen (het ATR- en het ATM-gen) gewijzigd. De kleine wijziging in deze genen heeft tot gevolg dat ze niet meer functioneel zijn. Zowel het ATR-gen als het ATM-gen zijn betrokken bij het mechanisme dat DNA-schade herstelt. Als gevolg van de uitschakeling van deze genen kunnen in deze planten fouten in het DNA zich gemakkelijker opstapelen. De planten zijn hierdoor een geschikte ‘biosensor’ geworden waarmee de schade die aan het DNA veroorzaakt wordt door omgevingsstress, zoals hitte- en droogtestress, beter kan worden nagegaan.

Met deze studie wil het VIB bijdragen tot de kennis voor de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst opleveren.

De veldproef zal in Wetteren (Oost-Vlaanderen) plaatsvinden over een periode van één jaar. Om de potentiële risico’s voor de verspreiding in het milieu in te perken, zullen de mannelijke bloemen worden weggeknipt of omhuld voordat ze stuifmeel kunnen produceren en zijn er nog bijkomende beheersmaatregelen voorzien.

Als burger kunt u zich over deze veldproef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De volgende documenten uit het dossier worden u ter beschikking gesteld:

Formulier voor de raadpleging  (deze raadpleging werd afgesloten op 14 februari 2019)

Opmerkingen bij het online-formulier:

  • als uw commentaar en/of uw vragen in de punten  1, 2 en 3 van het formulier langer zijn dan het maximum van 3000 karakters , kunt u die als een bijlage toevoegen.
  • in geval van problemen kunt u uw commentaar en/of vragen via het hieronder vermelde mailadres bezorgen aan de bevoegde dienst.

Contact: Dienst Voedingsmiddelen, dierenvoerders en ander consumptieproducten

apf.ConsulOGM@health.belgium.be

Tel 02 524.73.57