In dit omvangrijk rapport wordt een stand van zaken van de kwaliteit van de stages van de ASO in België en de visie op deze opleiding in de toekomst weergegeven.