medecin_patient_news_135-270
Een grootschalige bevraging van de huisartsen brengt hun tijdsbesteding en werkervaring in kaart.