De Codex over het welzijn op het werk: de nieuwe Codex over welzijn op het werk – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is van toepassing op alle ondernemingen en organisaties die personeel tewerkstellen. De codex stelt luchtkwaliteitsnormen vast in termen van drempels en debieten.

De wetgeving op de productnormen: ze geeft de FOD de bevoegdheid om gezondheids- en milieukwaliteitseisen te bepalen voor producten die op de markt worden gebracht.

De ministeriële besluiten inzake luchtreinigers en CO2-meters werden op basis van deze wetgeving vastgesteld.
  
  
HELP-DESK 
 
Heeft u hulp nodig?
Neem dan contact op met indoor-air-quality@health.fgov.be