Omdat milieuproblemen internationaal van aard zijn - het milieu kent geen grenzen - is er nood aan een internationaal milieubeleid.

Op het niveau van de Noordzee zijn er een aantal samenwerkingsakkoorden tussen België en onze buurlanden.

De landen die grenzen aan de Noordoost-Atlantische Oceaan werken samen binnen het OSPAR-Verdrag.

Het globale mariene milieubeleid wordt door de Verenigde Naties bepaald, wat resulteert in een aantal verdragen, overeenkomsten of processen, die vaak door de VN of “satellietorganisaties” opgevolgd worden.

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu is actief betrokken bij de uitvoering van een aantal van deze overeenkomsten die ook voor de bescherming van het mariene milieu van groot belang zijn: de Commissie voor de bescherming van de mariene biodiversiteit in het Zuidpoolgebied (CCAMLR) en het Zuidpoolverdrag.