De GDPR schrijft voor dat de verwerking moet worden gedocumenteerd en dat de betrokkenen (u dus) moeten worden geïnformeerd. Om u beter te informeren en transparant te zijn, hebben we besloten een deel van de juridische informatie die de verwerking beschrijft, openbaar te maken. Deze informatie is specifieker dan ons privacy beleid, omdat het elk van de Medex processen in detail beschrijft waarmee u in uw leven te maken kunt krijgen.

VERWERKINGEN


1. Evaluatie Lichamelijke Schade - Ambtenaren

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie Lichamelijke Schade

Korte beschrijving:

Evaluatie van lichamelijke schade - arbeidsongevallen en beroepziekten

Categorieën van betrokkenen:

Werknemers uit de openbare sector

Doeleinden van de verwerking:

Bepalen van:

 • het percentage permanente arbeidsongeschiktheid,
 • de datum van consolidatie,
 • het oorzakelijk verband van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
 • het oorzakelijk verband van de medische kosten voor bepaalde werknemers  (afhankelijk van de toegepaste wetgeving),
 • de hulp van derden, 
 • de formulering van de gevolgen voor AO en BZ.

Deze elementen vormen een beslissing over de gezondheidstoestand van de betrokkene.

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
 • Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;
 • Koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de leden en van het personeel van het Rekenhof, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werkKoninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;
 • Koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;
 • Koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;
 • Koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector;
 • Koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening.

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: medisch nummer, RR, naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, taalkundige rol, nationaliteit, geslacht en overlijdensdatum
 • Identificatie van de arts: RIZIV-nummer, identiteit
 • Contactgegevens van de persoon: adres, telefoon, e-mail
 • Contactgegevens van de zorgverlener: adres, telefoon, e-mail
 • Identificatie van administraties en bedrijven: KBO-nummer, adressen, contactgegevens van contactpunten, affiliaties
 • Arbeidsovereenkomsten: startdatum, einddatum, status
 • Gezondheidsgegevens (mentaal en fysiek)
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, bank
 • Socio-economische gegevens
 • Besluit

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

Deskundige artsen (externe, niet-ambtenaren, onder contract, als gezamenlijke verantwoordelijken)

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Overheidsdiensten (controleorganen)
 • persoonlijke relaties van de geregistreerde persoons (rechtverkrijgenden, in geval van overlijden)
 • werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon
 • verzekeringsmaatschappijen (indien van toepassing)
 • sociale zekerheidsinstanties
 • professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : 22/06/1905
Informatie bijgewerkt op : 08/05/2023

2. Evaluatie Lichamelijke Schade - Politie

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie Lichamelijke Schade

Korte beschrijving:

Evaluatie van lichamelijke schade - politieagenten

Categorieën van betrokkenen:

Werknemers van de politie

Doeleinden van de verwerking:

Met betrekking tot het slachtoffer:
a) de pathologische oorsprong van de vermeende laesies bepalen;
b) het causale verband tussen de verwondingen en de aangevoerde feiten vast te stellen;
c) het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid; d) de duur van de arbeidsongeschiktheid bepalen.

Deze elementen vormen een beslissing over de gezondheidstoestand van de betrokken persoon.

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
 • Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
 • Koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: medisch nummer, RR, naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, taalkundige rol, nationaliteit, geslacht en overlijdensdatum
 • Identificatie van de arts: RIZIV-nummer, identiteit
 • Contactgegevens van de persoon: adres, telefoon, e-mail
 • Contactgegevens van de zorgverlener: adres, telefoon, e-mail
 • Identificatie van administraties en bedrijven: KBO-nummer, adressen, contactgegevens van contactpunten, affiliaties
 • Arbeidsovereenkomsten: startdatum, einddatum, status
 • Gezondheidsgegevens (mentaal en fysiek)
 • Financiële gegevens : rekeningnummer, bank
 • Socio-economische gegevens
 • Besluit

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

Deskundige artsen (externe, niet-ambtenaren, onder contract, als gezamenlijke verantwoordelijken)

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Werkgeversgezondheidsdienst (dienst aangewezen volgens art. X.III.7. van KB 30/03/2001)
 • Kamers van beroep (indien van toepassing)
 • Werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoons (rechtverkrijgenden, in geval van overlijden)
 • Verzekeringsmaatschappijen (indien van toepassing)
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : 24/06/1905
Informatie bijgewerkt op : 08/05/2023

3. Evaluatie Lichamelijke Schade - Militairen

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie Lichamelijke Schade

Korte beschrijving:

Evaluatie van lichamelijke schade - militairen

Categorieën van betrokkenen:

 • Oorlogsslachtoffers
 • Militaire slachtoffers in vredestijd
 • Sommige slachtoffers zijn minderjarig

Doeleinden van de verwerking:

1 ° met betrekking tot het slachtoffer:
a) de pathologische oorsprong van de ingeroepen laesies bepalen;
b) het causale verband tussen de verwondingen en de aangevoerde feiten vast te stellen;
c) het bepalen van de mate van invaliditeit;
d) de duur van de handicap bepalen;
e) bijstand verlenen door een derde persoon.

2 ° wat betreft de begunstigde van het slachtoffer:

 • stel het oorzakelijk verband vast tussen het overlijden en de gehandhaafde invaliditeit of de vermeende feiten.

Deze elementen vormen een oordeel over de gezondheidstoestand van de betrokken persoon.

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op 5 oktober 1948;
 • Wet van 18 mei 1998 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten;
 • Koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst.

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: medisch nummer, RR, naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, taalkundige rol, nationaliteit, geslacht en overlijdensdatum
 • Identificatie van de arts: RIZIV-nummer, identiteit
 • Professionele gegevens
 • Werkgever
 • Gezondheidsgegevens (mentaal en fysiek)
 • Financiële gegevens : rekeningnummer, bank
 • Socio-economische gegevens
 • Advies

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

Deskundige artsen (externe, niet-ambtenaren, onder contract, als gezamenlijke verantwoordelijken)

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Federale pensioendienst,
 • Kamers van beroep (indien van toepassing)
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon (in geval van overlijden)
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : 22/06/1905
Informatie bijgewerkt op : 08/05/2023

4. Evaluatie Lichamelijke Schade - Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie Lichamelijke Schade

Korte beschrijving:

Evaluatie van lichamelijke schade - Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

Categorieën van betrokkenen:

 • Slachtoffers van opzettelijk geweld
 • Sommige slachtoffers zijn minderjarig

Doeleinden van de verwerking:

1 ° met betrekking tot het slachtoffer:
a) de pathologische oorsprong van de ingeroepen laesies bepalen;
b) het causale verband tussen de verwondingen en de aangevoerde feiten vast te stellen;
c) het bepalen van de mate van invaliditeit;
d) de duur van de handicap bepalen;
e) bijstand verlenen door een derde persoon.

Deze elementen vormen een oordeel over de gezondheidstoestand van de betrokkene.

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Wet van 01/08/1985 houdende fiscale en andere bepalingen, art 28 tot 41;
 • Koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: medisch nummer, RR, naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, taalkundige rol, nationaliteit, geslacht en overlijdensdatum
 • Identificatie van de arts: RIZIV-nummer, identiteit
 • Professionele gegevens
 • Werkgever
 • Gezondheidsgegevens (mentaal en fysiek)
 • Financiële gegevens : rekeningnummer, bank
 • Socio-economische gegevens
 • Advies

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

Deskundige artsen (externe, niet-ambtenaren, onder contract, als gezamenlijke verantwoordelijken)

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Commissie voor hulp aan slachtoffers van geweld (FOD Justitie),
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : 07/06/1905
Informatie bijgewerkt op : 08/05/2023

5. Medische kosten

Proces eigenaar:

Dienst Medische kosten

Korte beschrijving:

Beheer van de medische kosten en van betalingen

Categorieën van betrokkenen:

Slachtoffers van arbeidsongevalen of van beroepsziekten

Doeleinden van de verwerking:

 • Administratieve en medische validatie van medische kosten;
 • Prijsstelling van geaccepteerde behandelingen;
 • Verzenden van betaalopdrachten

De medische handelingen worden aangegeven door de slachtoffers, zorgverleners, mutualiteiten, ...

 

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en de uitvoeringsbesluiten

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: medisch nummer, RR, naam, voornaam,
 • Contactgegevens van de persoon: adres, telefoon, e-mail
 • Identificatie van de zorgverleners: RIZIV-nummer, naam, voornaam
 • Contactgegevens van de zorgverlener: adres, telefoon, e-mail
 • Medisch dossier van het slachtoffer (mentale en fysieke gezondheid, handicaps, ...)
 • Identificatie van prestaties: code, titel, nummer
 • Bedragen: per dienst, globale bedragen per interventie
 • Financiële gegevens van de persoon, zorgverleners (rekeningnummer voor betalingen)
 • Betaalgeschiedenis
 • Betalings-ID's

Bewaartermijn van de gegevens:

 • Financiële gegevens: 10 jaar
 • Prestatiegegevens: 15 jaar
 • AO medisch dossier: 10 jaar na overlijden
 • Betalingsgegevens: bewaartermijn verlengd indien tussenkomst/verantwoordelijkheid van een derde partij, voor 3 jaar

Mogelijke onderaannemer:

FOD BOSA : uitvoering van betalingen

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

BOSA via FedCom : uitvoering van betalingen

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • FOD standaard veiligheid;
 • De software en databases worden gehost in de eigen infrastructuur van de FOD.

Begin van de behandeling : 07/07/1905
Informatie bijgewerkt op : 24/04/2023

6. Verkeersveiligheid - Luchtvaartsector

Proces eigenaar:

Dienst Verkeersveiligheid

Korte beschrijving:

Medische certificaten voor piloten 

Categorieën van betrokkenen:

Burgerpiloten (class 1, class 2, class 4, LAPL)

Doeleinden van de verwerking:

Evalueren van de geschiktheid van piloten met bedoeling op het behalen van een medisch attest

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Verordening (EU) Nr. 1178/2011 van de commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad;
 • ​Verorderning (EU) 2018/1139  van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad;
 • Koninklijk besluit van 12 juli 2013 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen, van cabinebemanning en van luchtverkeersleiders.

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (RR-nummer)
 • Financiële identificatiegegevens
 • Beroepsactiviteiten
 • Gewoonten
 • Gegevens betreffende de psychische gezondheid
 • Huidige betrekking
 • Persoonlijke bijzonderheden
 • Fysieke beschrijving
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

N.V.T.

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • FOD Mobiliteit (BCAA = Belgian Civil Aviation Authority)

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

EASA via BCAA

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL;
 • Confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer;
 • Specifieke maatregelen: inloggen in Empic via e-ID voor back office en via unieke tijdelijke code voor de piloten.

Begin van de behandeling : voor 24/05/2018
Informatie bijgewerkt op : 21/03/2023

7. Verkeersveiligheid  - Wegvervoersector

Proces eigenaar:

Dienst Verkeersveiligheid

Korte beschrijving:

Medische certificaten voor chauffeurs 

Categorieën van betrokkenen:

Groep 2 chauffeurs

Doeleinden van de verwerking:

Evalueren van de geschiktheid van chauffeurs met bedoeling op het behalen van een medisch attest

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • KB van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs (gewijzigd door KB 31/10/2008);

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (RR-nummer, identiteit)
 • Financiële identificatiegegevens (rekening nummer, bank)
 • Beroepsactiviteiten
 • Gewoonten
 • Gegevens betreffende de psychische gezondheid
 • Huidige betrekking
 • Persoonlijke bijzonderheden
 • Fysieke beschrijving
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid

Bewaartermijn van de gegevens:

 • Gezondheidsgegevens : tot 10 jaar na het overleden van de betrokkene
 • Administratieve documenten: 10 jaar

Mogelijke onderaannemer:

N.V.T.

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

N.V.T.

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : voor 24/05/2018
Informatie bijgewerkt op : 21/03/2023

8. Ziekteverzuim - Federaal

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie arbeidsgeschiktheid

Korte beschrijving:

Ziekteverzuim : Controles arbeidsgeschiktheid

Categorieën van betrokkenen:

Personeel van de federale overheidsdienst

 

Doeleinden van de verwerking:

De arbeidsgeschiktheid van ambtenaren evalueren in het kader van ziekteafwezigheid

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Koninklijk besluit van 19/11/1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen
 • Diverse statuten van overheidsdiensten afhankelijk van het federale niveau

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens : RR-nummer, identiteit
 • Beroepsgegevens: werkgever, niveau, statuut, etc.
 • Contactgegevens (persoonlijk en/of zakelijk)
 • Afwezigheden: datum, duur, verlenging, geautoriseerd vertrek, type, meldingsdatum, controleadres, huisadres
 • Identificatie arts (behandelaar of controleur): RIZIV-nummer, identiteit
 • Controles: motivatie (diagnose), type, status, resultaat, oproep
 • Certificaten: ontvangstbewijs datum, data begin en einde certificaat, afwezigheidstype, geldigheid, diagnose

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

N.V.T.

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Werkgever (afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken)
 • Onafhankelijke controleartsen

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.v.t.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : voor 24/05/2018
Informatie bijgewerkt op : 13/04/2023

9. Ziekteverzuim - Niet-federale overheden

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie arbeidsgeschiktheid

Korte beschrijving:

Ziekteverzuim : Controles arbeidsgeschiktheid

Categorieën van betrokkenen:

Ambtenaren van openbare besturen van bepaalde niet-federale overheden

Doeleinden van de verwerking:

De arbeidsgeschiktheid van ambtenaren evalueren in het kader van ziekteafwezigheid

Grondslag voor verwerking:

Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag 

Rechtsgronden:

 • Statuten van de betrokken niet-federale autoriteiten;
 • Werkgever affiliatieproces via Customer Database Management

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens : RR-nummer, identiteit
 • Beroepsgegevens: werkgever, niveau, statuut, etc.
 • Contactgegevens (persoonlijk en/of zakelijk)
 • Afwezigheden: datum, duur, verlenging, geautoriseerd vertrek, type, meldingsdatum, controleadres, huisadres
 • Identificatie arts (behandelaar of controleur): RIZIV-nummer, identiteit
 • Controles: motivatie (diagnose), type, status, resultaat, oproep
 • Certificaten: ontvangstbewijs datum, data begin en einde certificaat, afwezigheidstype, geldigheid, diagnose

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

N.V.T.

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Werkgever (afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken)
 • Onafhankelijke controleartsen

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : voor 24/05/2018
Informatie bijgewerkt op : 13/04/2023

10. Arbeidsgeschiktheid - Vroegtijdige pensioenen

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie Arbeidsgeschiktheid

Korte beschrijving:

Vroegtijdige pensioenen om medische redenen

Categorieën van betrokkenen:

Statutaire agenten van de openbare diensten waarvoor Medex de medische bevoegdheid heeft (zie artikel 117 van de wet van 14 februari 1961)

Doeleinden van de verwerking:

1. Vroegtijdig pensioen:

 • Arbeid(on)geschiktheid voor werk van de betrokkene evalueren, in onderzoek of herziening;
 • Een beslissing nemen over geschiktheid of arbeidsongeschiktheid

2. Ernstige en langdurige ziekte:

 • Beoordeel of de pathologie waaraan de agent lijdt ernstig en van lange duur is;

3. Communiceer de beslissing aan:

 • de persoon;
 • de autoriteit (de werkgever);
 • en, indien nodig, aan de federale pensioendienst (FPD).

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • 1. Vroegtijdig pensioen:
  • Wet van 17 februari 1849 die de wet op burgerlijke en kerkelijke pensioenen wijzigt;
  • Wet van 26 juni 1992 op de sociale en diverse bepalingen (art. 134);
  • Koninklijk besluit van 18 augustus 1939 tot regeling van de organisatie van medische onderzoeken door de administratie van medische expertise;
  • Wet van 14 februari 1961 betreffende economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (art. 117); 
 • 2. Ernstige en langdurige ziekte:
  • Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende verlof en afwezigheden toegekend aan personeelsleden van overheidsadministraties (art 58);
  • Diverse statuten van openbare diensten

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: RR-Nummer, identiteit
 • Identificatie van de arts: RIZIV-nummer, identiteit
 • Contactgegevens (persoonlijk en / of professioneel)
 • Afwezigheden: datum, duur, verlenging, datum van beschikbaarheid
 • Professionele gegevens
 • Werkgever
 • Contactgegevens en besluit van de preventieadviseur - arbeidsarts (PAAA)
 • Gezondheidsgegevens (mentaal en fysiek)
 • Financiële gegevens: rekeningnumeer, bank
 • Sociaaleconomische gegevens: burgerlijke staat, kinderen
 • Beslissingen

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

Niet-ambtenaar arts

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Werkgever
 • Preventieadviseur - arbeidsarts (PAAA)
 • Federale Pensioendienst (FPD)

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : 17/02/1849
Informatie bijgewerkt op : 09/03/2023

11. Arbeidsgeschiktheid - Verminderde prestaties

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie Arbeidgeschiktheid

Korte beschrijving:

Re-integratie - Verminderde prestaties

Categorieën van betrokkenen:

Statutaire agenten of stagiaires van de openbare diensten in verband met Medex

Doeleinden van de verwerking:

 • Ontvangt het medisch certificaat en het voorstel tot planning van de verminderde prestaties of het gedetailleerd mediche rapport;
 • Beoordeelt de medische geschiktheid van de betrokkene (medische deskundigheid);
 • Maakt een afspraak over de verminderde prestaties;
 • Werkt indien nodig mee aan de benoeming van een arts-scheidsrechter;
 • Communiceert de beslissing aan de persoon en de autoriteit (de werkgever).

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende verlof en afwezigheid toegekend aan personeelsleden van overheidsadministraties (art. 50-54);
 • Diverse statuten van openbare diensten

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: RR-Nummer, identiteit
 • Identificatie van de arts: RIZIV-nummer, identiteit
 • Contactgegevens (persoonlijk en / of professioneel)
 • Afwezigheden: datum, duur, verlenging, begin datum van voorstel voor verminderde prestaties
 • Professionele gegevens
 • Werkgever
 • Gezondheidsgegevens (mentaal en fysiek)
 • Sociaaleconomische gegevens: burgerlijke staat, kinderen
 • Beslissingen

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

N.V.T.

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Werkgever (alleen beslissingen)
 • Eventueel arts-scheidsrechter

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : 22/06/1905
Informatie bijgewerkt op : 09/03/2023

12. Arbeidsgeschiktheid - Re-integratie

Proces eigenaar:

Dienst Evaluatie Arbeidgeschiktheid

Korte beschrijving:

Re-integratie van langdurig zieken

Categorieën van betrokkenen:

Statutaire agenten van de openbare diensten in verband met Medex

Doeleinden van de verwerking:

 • Identificatie van langdurig zieken met behulp van het "zelfcontrole"-instrument;
 • Inschatting van de resterende capaciteiten;
 • Eventuele validatie van het re-integratieplan
 • Verificatie van de uitvoering van het re-integratieplan

Grondslag voor verwerking:

Wettelijke verplichting

Rechtsgronden:

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende verlof en afwezigheid toegekend aan personeelsleden van overheidsadministraties (Hoofdstuk IXquater);
 • Diverse statuten voor openbare diensten.

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Persoon identificatie: RR-Nummer, identiteit
 • Identificatie van de arts: RIZIV-nummer, identiteit
 • Contactgegevens (persoonlijk en / of professioneel)
 • Afwezigheden: datum, duur, verlenging,
 • Professionele gegevens
 • Werkgever
 • Contactgegevens en besluit van de preventieadviseur - arbeidsarts (PAAA)
 • Gezondheidsgegevens (mentaal en fysiek)
 • Beslissingen

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

N.V.T.

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

 • Werkgever (beslissing, verzoek om informatie)
 • Eventueel arts-scheidsrechter
 • PAAA

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • Standaard beveiligigsmaatregelen van FOD VVVL, confidentialiteitverklaring bij inzet van werknemer

Begin van de behandeling : 01/10/2022
Informatie bijgewerkt op : 09/03/2023

13. Klantrelatiebeheer

Proces eigenaar:

Customer Database Management

Korte beschrijving:

Beheer van klantengegevens

Categorieën van betrokkenen:

 • Natuurlijke personen in verband met Medex
 • Vertegenwoordigers of agenten van belanghebbende bedrijven (in relatie met Medex)

Doeleinden van de verwerking:

 • Klantenlijsten up-to-date houden (administraties / bedrijven en personen, arbeidsovereenkomsten);
 • Het beheren van de affiliaties van administraties met betrekking tot Medex-diensten;
 • Factureer de diensten aan betalende klanten.

Grondslag voor verwerking:

 • Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag

Rechtsgronden:

 • Koninklijk Besluit 27/04/81 betreffende de vergoeding voor bepaalde medische onderzoeken door Medex
 • Beheer van de klantenportefeuille met betrekking tot wetgeving en andere bedrijfsprocessen, zodat Medex de wettelijke verplichtingen voor deze klanten effectief kan beheren.

Categorieën van verwerkte gegevens:

 • Identificatie van personen: medisch nummer, rijksregisternummer, naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, taalrol, nationaliteit, geslacht en overlijdensdatum
 • Contactgegevens van de persoon: adres, telefoon, e-mail
 • Identificatie van administraties en bedrijven: KBO-nummer, adressen, contactgegevens van contactpunten, filialen
 • Arbeidsovereenkomsten: startdatum, einddatum, Dimona ID, KBO-nummer

Bewaartermijn van de gegevens:

Tot 10 jaar na het overlijden van de betrokkene

Mogelijke onderaannemer:

N.V.T.

Sommige gegevens kunnen worden verzonden naar:

N.V.T.

Mogelijke ontvangende internationale organisaties:

N.V.T.

Veiligheidsgaranties voor internationale organisaties:

N.V.T.

Beveiligingsmaatregelen toegepast bij Medex:

 • FOD standaard veiligheid (KSZ-MNM & FISP)

Begin van de behandeling : 24/05/2018
Informatie bijgewerkt op : 17/04/2023

 

 

Contactgegevens

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DPO.medex@health.fgov.be