Reglementering voor het elektrische stroomnet

De Belgische wetgeving (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, of AREI) beperkt de sterkte van het elektrisch veld dat wordt opgewekt door het elektrische stroomnet (Ministerieel Besluit van 20 april 1988):

• 5 kV/m in woon- of woonuitbreidingsgebieden;
• 7 kV/m bij wegen;
• 10 kV/m op andere plaatsen.

Tot op heden bestaat er op federaal niveau geen Belgische wetgeving voor de beperking van de blootstelling van het publiek aan magnetische velden van 50 Hz. België aanvaardt de Europese aanbeveling van 100 µT (aanbeveling van de Raad 1999/519/EG). Dit is de grenswaarde om te voorkomen dat er te sterke elektrische stromen ontstaan in het lichaam.

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is verantwoordelijk voor het technisch toezicht. Elia meet gratis het elektrisch en magnetisch veld in de woning.

Normen voor elektrische huishoudelijke toestellen

Elektrische huishoudelijke toestellen, zoals wasmachines, haardrogers, elektrische dekens en microgolfovens, mogen enkel op de markt gebracht worden als ze veilig zijn en geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Dit geldt ook voor de elektrische en magnetische straling die deze toestellen kunnen veroorzaken. Deze vereiste is vastgelegd in de Europese laagspanningsrichtlijn (richtlijn 2006/95/EG) en is verder gepreciseerd in de Europese productnormen onder deze richtlijn.

Controle op de naleving van deze reglementering wordt uitgevoerd door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

U kunt alle informatie van de rubriek “Elektriciteit” in zijn geheel als pdf-document downloaden (infofiche “Elektriciteit en gezondheid”).