Er bestaan verschillende reglementeringen voor professionelen:

• Reglementering betreffende autowrakken (End-of life Vehicles Directive 2000/53): zware metalen en recyclage;
• Informatie over de milieuprestaties van banden (verordening 1222/2009);
• Financiële stimulansen voor voertuigen met een lage CO2-uitstoot.
• Voorafgaande verplichtingen voor het op de markt brengen van de biobrandstoffen (Koninklijk besluit van 26/11/2011).