Als extra veiligheidscapaciteit heeft de Europese Commissie een RescEU-reservecapaciteit gecreëerd als onderdeel van het EU-mechanisme voor civiele bescherming (Union Civil Protection Mechanism).

RescEU is bedoeld om bijstand te verlenen in situaties waarin de nationale capaciteiten en de capaciteiten die door de lidstaten zijn toegezegd aan de Europese civiele beschermingspool (ECPP) onvoldoende zijn om effectief te reageren op rampen. Tot nu toe omvat de RescEU-reserve bosbrandbestrijdingscapaciteiten vanuit de lucht, medische reserves, medische evacuaties en veldhospitalen.

In deze context is een consortium van 8 lidstaten en deelnemende lidstaten opgericht, onder leiding van de Duitse NGO Johanniter en met steun van de Europese Commissie en het EMT-secretariaat van de WHO, om Europa's eerste veldhospitaal te bouwen.

Dit is het RescEU EMT project: het ontwerp, de aanschaf, opslag en operationele voorbereiding van drie type 2 RescEU medische noodteams en zeventien gespecialiseerde medische cellen, onder begeleiding van het WHO EMT initiatief.

Het RescEU EMT-project is gebaseerd op samenwerking tussen die lidstaten en staten die deelnemen aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) die al beschikken over een WHO-geclassificeerd medisch team van type 1 of 2 dat klaar is om wereldwijd te worden ingezet.
 
In het kader van het RescEU EMT-project heeft België zich ertoe verbonden om 2 gespecialiseerde zorgmodules te ontwikkelen:

  • BRRT: Brandwonden Rapid Response Team

   De missie van de BRRT-module is :

  • de eerste slachtoffers en patiënten met brandwonden te behandelen, met inbegrip van incidenten met massaslachtoffersandere ernstige verwondingen uit te sluiten en te beginnen met de juiste zorg voor brandwondenslachtoffers in afwachting van overbrenging naar een referentiecentrum voor brandwondenbehandeling of een andere faciliteit. Lokale teams worden snel ingezet (binnen 6 tot 12 uur) vanuit het nationale brandwondencentrum.
  • helpen bij de uiteindelijke triage en nemen deel aan het besluitvormingsproces over de verdeling van patiënten, of ze wel of niet naar het ziekenhuis gaan.
 
  • Team voor gespecialiseerde zorg voor moeder en kind

De module "Team voor gespecialiseerde zorg voor moeder en kind" is bedoeld om aanvullende zorg te bieden binnen de EMT2 /EMT3-teams of binnen een lokale zorgstructuur. De aangeboden diensten zullen specifieke diensten zijn gericht op reproductieve, maternale, neonatale en pediatrische gezondheid, met als doel het handhaven van de lokale gezondheid van vrouwen en kinderen die getroffen zijn door de ramp.