Enkele maanden geleden vroegen we uw medewerking voor de studie die het KCE heeft uitgevoerd over de huidige stand van zaken van de geïntegreerde zorg in België. Het doel van de studie is om de actiepunten vast te stellen om de geplande overgang naar het systeem te realiseren. De resultaten zijn nu beschikbaar.