Biodiversiteit 2020, de actualisering van de Belgische nationale strategie, werd op 13 november 2013 door alle bevoegde ministers goedgekeurd. De tekst houdt rekening met de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging (van 14 mei tot 12 juli 2013) werden ingediend. Het resultaat van de openbare raadpleging (http://www.biodiv.be/public-consultation) en alle documenten met betrekking tot de strategie (http://www.biodiv.be/implementation/docs/stratactplan) zijn online beschikbaar.