Doel

De Europese richtlijn 2011/24/EU* heeft tot doel:
- uw rechten als patiënt op het gebied van de toegang tot en de terugbetaling van geneeskundige zorg in een ander land van de Europese Unie* te verduidelijken;
- de kwaliteit en de veiligheid van de geneeskundige zorg die u in een ander land van de Europese Unie* ontvangt, te waarborgen;
- de samenwerking tussen de landen van de Europese Unie op het gebied van gezondheidszorg te bevorderen, zoals onder meer de wederzijdse erkenning van voorschriften voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die in een ander land van de Europese Unie* worden voorgeschreven.


Waar?

De Europese richtlijn 2011/24/EU* is in principe enkel van toepassing in de 28 lidstaten van de Europese Unie*, maar België heeft beslist dat de Belgische verzekerden ook een beroep kunnen doen op de principes van de richtlijn voor de terugbetaling van geneeskundige zorg die zij in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland ontvangen.


Van toepassing op …

De Europese richtlijn 2011/24/EU* is van toepassing op:
- ongeplande geneeskundige zorg gedurende een tijdelijk verblijf in een ander land, en
- geplande geneeskundige zorg in een ander land.

De zorgaanbieders* hoeven niet noodzakelijk in het publieke gezondheidszorgstelsel te werken. De richtlijn is immers ook van toepassing op geneeskundige zorg verleend door individuele privé-zorgverleners (arts, tandarts, enz.) of in privé-ziekenhuizen.


Niet van toepassing op …

De Europese richtlijn 2011/24/EU* is niet van toepassing op:
- niet-medische diensten op het gebied van langdurige zorg (bijv. huishoudhulp in het kader van thuiszorg);
- de toewijzing van en de toegang tot organen ten behoeve van transplantatie;
- publieke vaccinatieprogramma’s.


Terugbetaling

U betaalt de kosten eerst zelf en vraagt achteraf terugbetaling aan uw Belgische ziekenfonds*, op basis van de regels en de tarieven van de Belgische ziekteverzekering.

Dit betekent dat:
- alleen de geneeskundige zorg wordt terugbetaald die ook in België wordt vergoed;
- de terugbetaling nooit hoger zal zijn dan de vergoeding voor de geneeskundige zorg in België.

Het bedrag van de terugbetaling kan ook niet hoger zijn dan het bedrag dat u voor de geneeskundige zorg hebt betaald.


Meer info?

Neem contact op met uw ziekenfonds*.
U kunt ook meer informatie vinden op de website van de Europese Commissie.

 

* zie Woordenlijst