In deze rubriek vindt u alle informatie over de registratie van interventies door ziekenwagens.

Handleidingen

Meer informatie over EMSR en specifieke documentatie zoals cookbooks, variabelen en andere documenten voor ontwikkelaars kan gevonden worden op deze website.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Dienst Dringende Medische Hulp

reg-system@health.fgov.be