Universitair medewerker:

Lieven Dejager (N), Verantwoordelijke voor de coördinatie

Veerle Weltens (N), Verantwoordelijke voor het documentatiecentrum

Sophie Bertrand (F), Verantwoordelijke voor de informatie

Dominique Dugois (F), Verantwoordelijke voor  juridische aangelegenheden en informatica

Administratieve medewerker:

Dorien Provost (N)         

Marguerite Betermiez (F)                  

Contact information

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Eurostation II, 7e verdieping, lok. 07C040
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Informatieverantwoordelijke
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat