Het secretariaat staat in voor de technische en administratieve taken. Het is samengesteld uit 6 gedetacheerde  ambtenaren van de administratieve overheden die het Samenwerkingsakkoord ondertekenden. Deze ambtenaren worden aangeworven na een oproep in het Belgisch Staatsblad.

Universitaire medewerkers:

Sophie Bertrand (F), Coördinator
Als doctor in de moleculaire biologie werkte ze 19 jaar bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (nu Sciensano), eerst als verantwoordelijke van de GGO-detectie in voedsel en daarna als hoofd van de afdeling Bacteriële Ziekten. Gedurende meer dan 10 jaar leidde ze verschillende referentiecentra (Salmonella, Shigella, Neisseria meningitidis en Listeria). Haar parcours verscherpte haar bewustzijn voor de ethiek in wetenschappelijk onderzoek, de kwaliteit van de uitgevoerde analyses en bio-ethiek in het algemeen. Sinds 2019 werkt ze voor het Comité.
 

Beatrijs Deseyn (N), Adviseur

Veerle Weltens (N), Verantwoordelijke voor het documentatiecentrum

Dominique Dugois (F), Verantwoordelijke voor  juridische aangelegenheden en informatica

Administratieve medewerkers:

Dorien Provost (N)         

Marguerite Betermiez (F)                  

Het Comité in een oogopslag
Opdrachten en waarden
Adviezen en publicaties
Home

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat