In de toekomstscenario’s wordt de balans tussen het aantal zorgverleners en de zorgnoden van de bevolking onderzocht en de resultaten van geplande beleidsmaatregelen gemeten.

 De scenario’s komen tot stand met inbreng van vertegenwoordigers van universiteiten, de ziekenfondsen, de gemeenschappen, het RIZIV en uiteraard van de verschillende gezondheidszorgberoepen. De experts van de Planningscommissie schatten de evolutie van het medisch aanbod en de toekomstige zorgbehoeften in en berekenen vervolgens het aantal beoefenaars van de gezondheidszorg dat we in de toekomst nodig zullen hebben. Deze operatie toont het aantal te verwachten gezondheidszorgverstekkers over een periode van 25 jaar per 5-jaarlijkse intervallen.

 

Voor verpleegkundigen, artsen en tandartsen werden recent toekomstscenario’s ontwikkeld. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Planningscommissie.