Druk, druk, druk op de Noordzee …

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De belangrijkste routes voor het internationaal maritiem transport liggen net buiten de 12-mijlszone. Daarnaast zijn er speciale aanlooproutes aangelegd naar de belangrijke zeehavens. Ook werd er een ankergebied voorzien waar schepen kunnen “parkeren” in afwachting van een loods of een nieuwe opdracht.

Kaart_Noordzee_2011_11_14

Naast de commerciële scheepvaart is er ook nog de pleziervaart en de visserijvloot.

Minder schepen, meer transport

Uit metingen blijkt dat het gemiddeld aantal schepen dat zich op een bepaald moment op de Noordzee bevindt, daalt. Er komen echter steeds grotere schepen voor, waardoor de totale hoeveelheid vervoerde goederen door het maritiem transport een stijgende trend vertoont.

Waar varen al die schepen naartoe?

Ook de havenactiviteit is heel belangrijk langs onze Belgische kust, zowel voor de scheepvaart als voor visserij en recreatie.

• Antwerpen: een zeehaven van wereldformaat, vooral containertraffic
• Zeebrugge: belangrijk economisch centrum voor maritiem transport in West-Europa, vooral voor overslag (transport) van auto’s en gasbevoorrading
• Oostende: belangrijk economisch centrum voor vrachtverkeer en alternatieve energie (windenergie)
• Gent: belangrijke overslaghaven voor het laden en lossen van losse goederen, voornamelijk voor de staalnijverheid
• Nieuwpoort: voornamelijk jachthaven en vissershaven

Effecten op het milieu?

Havens zijn risicogebieden voor vervuiling. Omdat rampen in havens een grote impact hebben op het (mariene) milieu, hebben onze havens rampenplannen opgesteld. Invasieve soorten, die met ballastwater in het water komen, vormen een hardnekkig probleem. Havens kunnen echter ook positief bijdragen tot de mariene biodiversiteit. Zo is er bijvoorbeeld het “sterneneiland” in de Zeebrugse haven, een artificieel eiland waar sternen kunnen broeden.