Het is belangrijk om de impact te evalueren van de projecten op de biodiversiteit en het klimaat (bij voorbeeld broeikasgasemissies) en hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering in het kader van de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten op het milieu.

Op deze pagina kunt u twee “guidance documenten” vinden ter attentie van de auteurs van strategische milieubeoordelingen en van plannen en programma’s om ervoor te zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met klimaat en biodiversiteit in strategische milieubeoordelingen.