Sectie IX van de lijst van exploitanten of bedrijven die dierlijke bijproducten of afgeleide producten hanteren die niet bestemd zijn voor de voedselketen (verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 23).